Spalord

Spalord

Původ: Byla vyšlechtěna ve VŠÚO Holovousy s.r.o. křížením odrůd ‚Lord Lambourne‘ x ‚Spartan‘. Zkoušena pod označením HL 135.

Vlastnosti stromu: Stromy rostou středně silně, mírně kompaktně, poněkud vzpřímeně. Větve velmi dobře obrůstají kratším plodonosným obrostem. Stromy se snadno tvarují.

Vlastnosti plodu: Plody jsou nadprůměrné až větší velikosti (174 – 217 g), plochého, ke kalichu mírně sbíhavého tvaru, mírně zhranatělé. Slupka je středně silná, základní barva žlutá, rozmytá karmínová až tmavočervená krycí barva překrývá 1/2 až téměř celý povrch plodu. Dužnina má krémovou barvu, je jemná, středně pevná a středně šťavnatá. Chuť je navinulé sladká, aromatická, renetovitá, výborná.

Hospodářské vlastnosti: Doba květu: Kvete středně raně a je dobrým opylovačem.
Plodnost: Plodnost je středně raná, dosti vysoká a při správném ošetřování pravidelná. Odolnost: Odrůda je odolná proti padlí a málo trpí také strupovitostí. V mladém věku po přehnojení dusíkem a po přeroubování se může vyskytovat fyziologická skvrnitost plodů.
Tvar a podnož: Doporučuje se pěstovat především na podnoži M 9 ve tvaru štíhlých
vřeten nebo volně rostoucích zákrsků. Stromy se snadno tvarují.
Doba zrání: Sklizňová zralost v průměru nastupuje v polovině září, přibližně ve stejnou dobu jako u odrůdy ‚Rubín‘. Uchovatelnost plodů závisí na poloze. Obvykle konzumní období končí v lednu, z chladnějších poloh vydrží do března.

Celkové zhodnocení: Jedná se o pěstitelsky nenáročnou odrůdu s kvalitními plody vhodnou  zejména  pro  střední a  vyšší polohy,   kde  plody dosahují lepší uchovatelnosti.  Na suchých stanovištích plody trpí předčasným opadem. Proto je vhodná zálivka stromů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *