jabloně

Jabloň patří do čeledi Rosaceae – růžovité, podčeledi Maloideae – jabloňovité. Na vzniku  evropských kulturních odrůd se podílely zejména druhy patřící do sekce Eumalus – Malus silvestris L. Mill., M. pumila. L. Mill., M. prunifolia Borkh., a pravděpodobně i M. baccata (L.) Borkh. Hybridy s M. baccata se někdy nazývají „CRAB“. Při rezistentním šlechtění se používá jako zdroj rezistence Malus floribunda Sieb.Rod Malus se dělí do 5. sekcí:

Všechny pěstované odrůdy jsou cizosprašné a vyžadují vhodného opylovače. Jsou převážně diploidní (2n=34), zřídka triploidní (3n=51) jako např. ’Jonagold’, ’Mutsu’, ’ Sir Prize’, ’Grávštýnské’, ’Boskoopské’. Významná je pylová inkompatibilita (neschopnost opylení-oplození) způsobená rozdílností buď morfologického, fyziologického nebo anatomického utváření, která je současně geneticky podmíněná. Např. odrůda ’Wealthy’ je inkompatibilní s odrůdou ’Matčino’,  odrůda ’Jonagold’ s odrůdou ’Golden Delicious’, odrůda ’Šampion’ s odrůdou ’Lord Lambourne’ atd.

Obsahové látky: Energetická hodnota: 2550 kJ.kg-1, voda 790 g.kg-1, sušina 210 g.kg-1, bílkoviny 4 g.kg-1, lipidy 3,7 g.kg-1, sacharidy 144 g.kg-1, popeloviny 3,7 g.kg-1, vláknina 18 g.kg-1, vitamíny: C – kys. askorbová 48 mg.kg-1, vit A 0,27 mg.kg-1, B1,B2,B6, (0,5;0,46;0,41), E-tokoferol 4,9 mg.kg-1, H – biotin 0,012 mg.kg-1, minerální látky: K (1240 mg.kg-1), S (144 mg.kg-1), P (100 mg.kg-1), Ca (90 mg.kg-1), Mg (58 mg.kg-1), Cl (35 mg.kg-1), Na (17 mg.kg-1).

Jabloň je ke stanovišti poměrně nenáročná. Průměrná roční teplota by se měla pohybovat okolo 7-9 °C, roční úhrn srážek by měl dosahovat 500 – 800 mm a hladina spodní vody do 0,8 m (v těžkých půdách až 1,5 m). Optimální podmínky pro pěstování jabloní poskytují polohy okolo 200 až 350 m.n.m. Půdy by mely být slabě kyselé až alkalické  s pH okolo 6,2-8. Středně těžké, hlinité, případně hlinitopísčité nebo hlinitojílovité s obsahem humusu nad 2 %.

Použitelné podnože:

generativně množené: ‚J-KL-1‘, ‚J-KL-2‘, ‚J-KL-3‘, ‚J-KL-4‘, ‚J-TE-1‘, ‚J-TE-2‘;

vegetativně množené: např. ‚M 9‘, ‚M 26‘, ‚M 27‘, ‚MM 106‘, ‚J-OH-A‘, ‚A 2‘, ‚J-TE-B,C,E,F,G,H‘, z novějších pak ‚Oltem‘, ‚Unima‘, ‚J-OH-18‘.

Pěstitelské tvary: jabloně se nejčastěji pěstují ve 2 základních tvarech.

a)      vřeteno – (dle podnože) ve sponu 3-4 x 0,6 – 1,5 m (hustota cca 2000 – 3000 stromů/ha), koruna ve výšce 0,5-0,6 m, celková výška 2,2-2,5 m. Je nutná opora a vhodná je i závlaha (dle podmínek stanoviště). Koruna se tvaruje a větve vyrůstají po obvodu kmene (genetické spirále). Řez se provádí během celého vegetačního období a v předjaří.

b)      zákrsek – (dle podnože) ve sponu 3,5 – 4,5 x 2,0 – 3,0 m (hustota cca 1000 – 2000 stromů/ha), koruna ve výšce 0,5-0,6 m, max. výška 2,5 m. Strom má zapěstovanou korunu nejčastěji se 4 kosterními větvemi a s převyšujícím terminálem. Cílem řezu je prosvětlení koruny a odstranění poškozených a jinak nevhodných výhonů a větví.

c)      Dnes již pouze extenzivní tvary pro zahrádkářské použití jsou čtvrtkmen, polokmen a vysokokmen.

d)      Perspektivním tvarem pro pěstování jabloní je systém SOLAX.

Nástup do plodnosti je závislý na použité podnoži a pěstitelském tvaru. Na středně a slabě rostoucích podnožích začíná ve 3.- 4. roce, plodnost pak trvá 25 – 30 let, životnost je 30-35 let. Z ekonomického a zdravotního hlediska je životnost intenzivních sadů 15-20 let.