slivoně

Rozdělení:

Prunus domestica

 • subsp. insititia (L.) var. juliana – slívy
 • subsp. insititia (L.) var. pomariorum – špendlíky
 • subsp. insititia (L.) var. cerea – mirabelky
 • subsp. italica (L.) – renklódy
 • subsp. oeconomica (L.) var. pruneauliana – pravé švestky
 • subsp. oeconomica (L.) var. mamilaris – pološvestky a datlovky
 • subsp. oeconomica (L.) var. oxycarpa – oválné švestky
 • subsp. oeconomica (L.) var. subrotunda – kulovité švestky

Odrůdy patřící k P.domestika jsou hexaploidní 6n=48, P.cerasifera (myrobalán) a P.salicina, P.triflora. (japonské druhy) jsou diploidní 2n=16.

Opylení: vyskytují se samosprašné, částečně samosprašné i cizosprašné odrůdy. Ve výsadbě u cizosprašných a částečně samosprašných odrůd je nezbytné použít vhodné opylovače. Pro opylení jsou vhodná 3-4 včelstva/ha.
Životnost: uvádí se 20 – 30 let podle použité podnože, kmenného tvaru a agrotechniky.
Oblast pěstování a nároky: Vyžadují oblasti s průměrnou roční teplotou nad 8 °C, při nadmořské výšce do 350 m/M. Optimum ročních srážek je 500 – 700mm. Půdy vyžaduje středně těžké, dostatečně vlhké, nejlépe,černozem, hnědozem, rendzina a aluviální podzol, pH okolo 7. Hladina spodní vody 0,7 – 0,8 m. Vyžaduje dostatek vláhy jinak plody předčasně opadávají. Polohy slunné chráněné před severozápadními a severovýchodními větry.
Mrazuodolnost: ve dřevě snesou krátkodobě pokles teplot až na – 30 -35 °C. Kritická hodnota pro květní pupeny je při – 4°C.
Nejvýznamnější pěstitelské oblasti ČR:
Rentabilita: data za roky 94-2000  průměrný výnos 4,8 t/ha, průměrná hustota výsadby 400 str/ha, náklady na založení ha sadu:
pásové výsadby čtvrtkmenů při sponu 5,5 x 3,5 m  (470 str/ha) = 250 000 Kč/ha;
Použitelné podnože: St.Julien A, Pixy, MY-KL-A, MY-VS-1, Wangenheimova, Zelená renklóda a polyvalentní zahraniční podnože….
Odrůdy: registrované k 2002:  viz listina.
Perspektivní odrůdy: Elena, Katinka, Hanita, Herman, Top, Topper, President, Valor,…
Příprava před výsadbou:  zapravení hnoje 30-40 t/ha, hluboká orba       / rigolování 0,6-0,7 m, hnojení dle rozboru, odplevelení (roundup, aminex) , 200 kg vápence/ha, 150-200 kg/ha P;

Pěstitelské systémy:

pásové výsadby:

 • výsadby čtvrtkmenů:  výsadbový materiál 2-leté ČK se zapěstovanou korunkou ve výšce 1,0 – 1,2 m. Zapěstovaný tvar je patrovitá koruna se 3-4 kosterními větvemi v prvním patře, ve druhém pouze 2-4 ve vzdálenosti od prvního patra cca 1-1,4 m, nebo dále talířová koruna, polopřirozená koruna a volně rostoucí koruna.
 • podnož: MY-KL-A, MY-BO-1
 • spon: 6 -7  x  4 – 5 m , hustota 286 – 417 ks/ha, výška stromů max. 4,5 m, šířka pracovní uličky min. 2,5m.
  Pro průmyslové použití, výška kmínků ČK min. 90 cm,

 

 • výsadby nízkých tvarů:  výsadbový materiál 1-leté očkovance      s předčasnou korunkou ve výšce 0,6 – 0,9 m. Zapěstovaný tvar-vřetenovitý zákrsek, nebo štíhlé vřeteno. Při tvarování se používají závažíčka a vyvazování větví pro získání prostorového rozmístění větví po celém obvodu koruny.
 • podnože: PIXI, St.Julien,
  spon:   4,5 – 5  x  2 – 3 m, hustota 667 – 1000 ks/ha, výška stromů max. 2,5 m, šířka prac. Uličky min. 1,5 – 2,5 m, dle mechanizace.

stěnové výsadby: méně časté, s použitím slabě rostoucích podnoží, viz meruňky.
Možnosti pěstitelských technologií:

 • obdělávání půdy se zatravněným meziřadím, pravidelné kosení,
 • příkmený pás udržovat jako herbicidní pás,
 • v suchých oblastech a v oblastech bez možnosti doplňkové závlahy, udžovat meziřadí v bezplevelném stavu, černý úhor.
 • hnojení na základě půdního rozboru a listové analýzy,
 • integrovaná chemická ochrana, signalizace, monitoring,
 • nižší stroma na slabě rostoucích podnožích,
 • snaha o dosažení průměrného výnosu 15-25 t/ha

Řez slivoní:

 • v období rašení- výchovný, udržovací, zmlazovací řez,
 • v VI – VII  – odstranění zahušťujících a jinak nevhodných letorostů,
 • po sklizni – (u raných odrůd) prosvětlovací a udržovací řez
 • silněji řezat odrůdy se sklonem k vyholování

rychle vyholují : Althanova r., + ost. Renklódy = je nutný delší výchovný řez
pomalu vyholují: domácí š., čač. rodná, čač. najbolja,  výchovný řez do 3. let.

 • hojeni ran je pomalé, důležité je rány ošetřit,

 

u Slivoní se uplatňuje ZAHNŮV ŘEZ: vyvinut v Jorku (Německo)
Princip spočívá v pravidle, které říká, že boční větev nesmí být v žádném případě silnější než 1/2 hlavní osy pod rozvětvením. Existuje metoda postupného sesazování nevhodných větví řezem na dlouhý oslabený aktivní čípek, což je různě dlouhá řezem potlačená část větve. Čípek ponecháváme tím delší, čím tlustší a mladší a aktivnější je větev, která má být odstraněna, čím kolmější je její postavení a čím vlhčí je stanoviště. Princip postupného zakracování spočívá v pozvolném převedení funkce na vybranou větev. Ta již není v růstu potlačována a postupně nabírá vyrovnanou pozici s ostatními plodnými větvemi v koruně.
Pravidla:
1) odřezávaná větev by měla být vždy slabší než větev, která po řezu zůstane,
2) větev je možné odřez1at ve větevním kroužku okamžitě, jestliže je průměr odstraňované větve menší než polovina průměru větve pod rozvětvením,
3) jeli odstraňovaná větev silnější než průměr osy pod rozvětvením, je nutný postupný řez.

Sklizeň: některé odrůdy dozrávají najednou, některé postupně, nutná sklizeň probírkou. U některých odrůd plody během dozrávání padají. Sklizeň může být ruční nebo mechanizovaná dle záměru prodeje.

Třídění:

Jakostní třída

průměr velkoplodé

průměr ostatní

mirabelky

výběr

35 mm

28 mm

20 mm

I

35

28

20

II

do 30

do 25

do 17

Úprava: co nejrychleji s chladit na 10 °C, po 24 hod. na 4 – 5 °C, další den 0,5 °C. Takto lze uchovávat po 14 dnů,  při 3 % CO2 až 6 týdnů.