Hrušně

Hrušeň patří do čeledi Rosaceae – růžovitých, podčeledi Maloideae – jabloňovitých. Rod Pyrus se dělí na 22 původních druhů a asi 40 hybridních druhů. Odrůdy evropského typu patří k druhu Pyrus communis L. Odrůdy asijských hrušek jsou odvozeny od druhů Pyrus pyrifolia Burm.Nák., P. serotina Rehd., P. ussuriensis Max.

    Většina odrůd je diploidních (2n=34), některé jsou triploidní (3n=51) např. ’Lucasova’. Všechny pěstované odrůdy jsou cizosprašné. Některé odrůdy tvoří partenokarpické plody např. ’Williamsova’. Pro opylení 1 ha výsadeb je potřeba 3 včelstva.

    Obsahové látky: Energetická hodnota 2760 kJ.kg-1, voda 775 g.kg-1, sacharidy 158 g.kg-1, vláknina 24 g.kg-1, sušina 225 g.kg-1, vitamíny: B6- pyridoxin 1,14 mg.kg-1, E- tokoferol 5,0 mg.kg-1, C- kys. askorbová 28 mg.kg-1, minerální látky: K (1140 mg.kg-1), Ca (140 mg.kg-1), P, Mg,

    Hrušně se doporučuje pěstovat v teplých a středně teplých oblastech s průměrnou roční teplotou 8 °C. Nadmořská výška vyhovuje okolo 200 – 300 m/M s ročním úhrnem srážek 450 – 600 mm/rok. Půdy by měli být hluboké, výhřevné, hlinité až písčitohlinité eventuelně jílovité. Obsah humusu okolo 2 %, pH 6,0 – 7,2. Hrušně dobře snášejí znečištění ovzduší oxidem siřičitým.

Podnože: použitelné generativně množené podnože jsou hrušňové semenáče: ‚H-TE-1‘, ‚H-TE-2‘, ‚H-BO-1‘.

použitelné vegetativně množené podnože jsou kdouloně: ‚K-TE-B‘, ‚K-TE-E‘, kdouloň ‚MA-SE‘ a ‚MC‘, ‚BA-29‘ a podnože ze skupiny OHF (‚Farold‘, ‚Daytor‘).

    Pěstitelské tvary jsou různé. Hrušně je možno pěstovat na všech kmenných tvarech jako zákrsek, čtvrtkmen eventuelně polokmen (dnes již pouze zahrádkářský tvar). Vhodné jsou také přísné tvary jako vřeteno a palmety. Spon je různý dle pěstitelského tvaru a systému. Stěnové výsadby (palmety) na kdouloni mohou mít spon okolo 4 x 2,0 – 3,0 m. Pásové výsadby mohou mít spon: zákrsek na kdouloni 5 – 6 x 2 – 4 m (dle bujnosti odrůdy a  případného mezikmene), zákrsek na semenáči může mít spon 6 x 3 – 4 m. Štíhlé vřeteno má spon vždy v závislosti na bujnosti odrůdy okolo 3 x 1,5 – 2 m (hustota výsadby od přibližně 2000 ks/ha po 4000 ks/ha). Na kdouloních nastupuje hrušeň do plodnosti 4. rokem, životnost v intenzivních výsadbách pak trvá 18-25 let.