Angrešty

Angrešt patří do čeledi Grossulariaceae – srstkovitých. Na vzniku kulturních forem se podíleli G. u.-c.subsp. glandulosetose L. a G. u.-c. subsp. reclinata L., G. cynosbati L. Mill., G. oxyacanthoides L. Mill. Druhy jsou rozděleny do dvou sekcí: Eugrossularia Engl.s prašníky nežlaznatými a Robsonia Bert. s prašníky žláznatými. Angrešt je diploidní 2n=16, vysoce samosprašný. Někdy se vyskytuje partenokarpie. Přesto je vhodné vysazovat vždy dvě odrůdy kvetoucí ve stejnou dobu společně, pro zlepšení opylení jsou vhodné i včelstva.

Obsahové látky: Energetická hodnota: 2070 Kj.kg-1, voda 856 g.kg-1, sacharidy 106 g.kg-1( hlavně fruktóza a glukóza), vláknina 28 g.kg-1, vitamíny:  C kys.askorbová 244 mg.kg-1, provitamín A, vitamíny B a B6, E, K, P, kyseliny (celkový obsah 1,2 – 2,5 %) a pektin (0,8 – 1,1 %) –, který na sebe váže v lidském organismu těžké kovy, toxické látky a cholesterol. Dále pak serotin, furokumarin a kuratin. Z minerálních látek je nejvíce zastoupen K, P, Ca, Mg, S a poměrně vysoce Na 220 mg.kg-1,( rybíz 17-29 mg.kg-1,).

Angrešt vyžaduje polohy s průměrnou roční teplotou okolo 7 – 9 °C, roční úhrn srážek by měl činit 500 -650 mm/rok a pěstitelská oblast by měla být v poloze do 350 m/M. Půdy by měli být hlinité nebo hlinitopísčité, vápenité a přiměřeně vlhké. Angrešt nesnáší kyselé a těžké, jílovité půdy. Nedostatek vláhy způsobuje růstové poruchy plodů.

Podnože: jako podnož pro stromkovou formu se používá meruzalka zlatá Ribes aureum Pursh. v typech ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C. Podle výšky štěpování, rozlišujeme stromkové formy na čtvrtkmen s výškou koruny 0,4 – 0,5 m, polokmen s výškou koruny 0,6 – 0,8 m a vysokokmen ve výšce 1,0 – 1,2 cm. Životnost keřů je 15 – 18 let, stromků pak 8 – 10 let.

Pěstovat angrešt je možné mnohými způsoby. Rozdíly mezi intenzivními výsadbami a extenzivními výsadbami jsou značné. Stromkové formy je možné vysazovat ke kůlům či k drátěnce. Ve výsadbě pak mohou být stromky pouze jedné výšky nebo kombinace nízkých a vysokých stromků. K perspektivním systémům patří tzv. Bojnický způsob pěstování. Princip této výsadby spočívá ve výsadbě 2-3 stromků k jednomu kůlu. Z dalších systému je možné uplatnit kordóny a palmety ( vyžadují opěrnou konstrukci-drátěnku).