Stark earliest

 Stark_earliest

Synonyma a cizí názvy: ‚Starkovo nejranější‘.

Původ a rozšíření: Odrůdu ‚Stark Earliesť objevil D. Bonner, Orofino ve státě Idaho v USA. Množit ji začala firma Stark Bro’s v Louisiane v r. 1944. Jedná se o letní odrůdu

Vlastnosti stromu :
Vzrůst: Zpočátku roste středně bujně, v plné plodnosti růst slábne, až téměř ustává. Koruny: Jsou kulovité až široce pyramidální, poměrně hodně zahuštěné.
Výhony: Jsou středně tlusté až tlusté, jen málo prohnuté, středně kolénkovité. Barvu mají nafialověle hnědou a téměř celé jsou ochmýřené.
Pupeny: Jsou široce kuželovité, tupě zakončené.
Listy: Jsou středně velké, protáhle eliptické. Barva je na líci tmavě zelená, lesklá. Okraj čepele je tupě pilovitý.
Květy: Jsou středně velké, ploše miskovité. Korunní plátky má jen málo narůžovělé, eliptické a vzájemně se dotýkají nebo se mírně překrývají. Poupata jsou málo narůžovělá, protáhle kulovitá. Opylovací poměry: Je dobrým opylovačem. Kvete raně.
Vhodní opylovači: ‚James Grieve‘, ‚Coxova reneta‘, ‚Mac Intosh Reď a ‚Starkrimson‘.

Vlastnosti plodu:
Plod: Je malý až středně velký, ve velikosti značně variabilní, ploše kulovitý, oble žebeřnatý nebo i oblý, bez žeber, tvarově méně vyrovnaný.
Slupka: Je hladká, lesklá, suchá, pevná. Základní barvu má bělavě zelenou, později slámově žlutou, červená, krycí barva je nanesená velmi nápadným tečkováním až mramorováním. Na sluneční straně má karmínové líčko krátce nepravidelně pruhované nebo tmavě červené, výrazné. Lenticely jsou dosti nápadné, rzivé, v červené barvě světleji orámované a v základní barvě červeně ohraničené.
Stopka: Je středně dlouhá a tlustá, rovná. Stopečná jamka je dosti mělká, široká, pravidelná, světle rzivá.
Kalich: Je zavřený, středně veliký. Kališní jamka je širší, mělká, mírně zhrbolacená, zejména u ma­lých plodů.
Dužnina: Je bílá, křehká, jemná, šťavnatá, při přezrání sušší. Chuť má sladce navinulou, mírně aromatickou — buketní, dobrou až velmi dobrou.
Jádřinec: Je poměrně malý, široce cibulovitý. Doba zrání: Sklízí se koncem července nadvakrát. Je přibližně o týden ranější než ‚Průsvitné letní.‘ Dozrává během několik dní a vydrží nejdéle 14 dní.

Hospodářské vlastnosti :
Plodnost: Začíná brzy, je téměř pravidelná, teprve po nadměrných úrodách mírně střídavá. Plody nasazuje po 2-3 z květenství a vytváří shluky.
Vhodné tvary a podnože: Pěstuje se v nízkých tvarech, čtvrtkmeny na M 11 a A2, zákrsky na M 1, M 2, M 7 a M 4 a vřetenovité zákrsky na M 9. Nejlepší vývin plodů je na podnoži M 9. Uvedená odrůda je vhodná do pásových výsadeb a ovocných stěn různých palmet.
Nároky na prostředí: Není nijak zvlášť náročná na stanoviště a může se uplatnit v samozásobitel-ských zahradách téměř ve všech polohách na dobře hnojených a obdělávaných půdách.
Odolnost: Proti strupovitosti i padlí je jen málo odolná. Ve dřevě je odolná proti mrazu, ale v květu jen středně odolná.
Schopnost k přepravě: Plody se mnoho neotlačují. Při opatrnější sklizni a manipulaci snáší přepra­vu dobře.

Celkové zhodnocení:
Přednosti: Ranost, barevnost plodů, v optimální zralosti i chuť plodů.
Nedostatky: Menší velikost a nestejnoměrný vývin plodu, zvláště u starších stromů, dosti rychlé přezrávání a tím moučnatění plodů, menší odolnost proti chorobám.

Pěstitelské poznámky: Mladé stromky rostou středně bujně a vyžadují středně hluboké zakracování. Zvýšenou péči je třeba věnovat průklestu, neboť koruny v mládí zahušťuje. Udržovací řez zaměříme na redukci přílišného plodného obrostu, jinak jsou plody později drobné a je nebezpečí střídavé plodnosti. Lze ji plně doporučit do zahrádek a v přiměřeném množství i do tržních výsadeb k zásobení místního trhu letními jablky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *