Oldenburgovo

Oldenburgovo

Synonyma a cizí názvy: ‚Geheimrat Oldenburg‘, ‚Geheimrat dr. Oldenburg‘ a ‚Oldenburg‘.

Původ a rozšíření: Odrůda ‚Oldenburgovo‘ vznikla v r. 1897 v Geisenheimu n. Rýnem v Německu
z křížení odrůd ‚Hammersteinovo‘ a ‚Baumannova reneta‘.

Vlastnosti stromu:
Vzrůst: Zpočátku roste středně bujně, později slabě.
Koruny: Jsou vyšší, kulovité, později široce kulovité, nepravidelné, obyčejně jednostranně vybíhají. Výhony: Jsou tlusté až středně tlusté, rovné, téměř válcovité, jen velmi málo kolénkovité. Barvu mají světle zelenavě hnědou, na osluněné straně s červeným nádechem. Pupeny: Jsou široké, tupě oválné (ovoidní), přitisklé.
Listy: Jsou středně velké, široce vejčité, tuhé a tlusté. Barva čepele je světle zelená, pololesklá. Okraj čepele je drobně tupě pilovitý, špička (hrot) je krátká.
Květy: Jsou středně velké, talířovité, téměř ploché. Korunní plátky jsou eliptické, nestejnoměrně narůžovělé, vzájemně se těsně dotýkají. Poupata jsou protáhlejší, načervenalá. Opylovací poměry: Je dobrým opylovačem. Kvete brzy a déle.
Vhodní opylovači: ‚Coxova reneta‘, ‚James Grieve‘, ‚Jonathan‘, ‚Starkrimson‘, ‚Spartan‘, ‚Průsvitné letní‘, ‚Mac Intosh‘, ‚Matčino‘, ‚Ontario‘ a ‚Wealthy‘.

Vlastnosti plodu:
Plod: Je středně velký, kulovitý až vyšší kulovitý, tvarově velmi vyrovnaný, hladký, souměrný.
Slupka: Je hladká, pololesklá, v době zralosti mastná, pružná. Základní barvu má světleji žlutozele­nou, později zlatožlutou. Krycí barva je živě červená, nanesená drobným tečkováním. Líčko je tmavší, nepravidelně, krátce proužkované. Lenticely jsou nápadnější. Jsou v červené barvě v bělavém dvůrku.
Stopka: Je středně dlouhá a tlustá, rovná, pružná. Stopečná jamka je pravidelná, mělčí, středně široká, ale také jen úzká. Většinou je čistá anebo mírně prozelenalá.
Kalich: Je uzavřený až pootevřený, středně velký. Kališní jamka je mělká, středně široká, jen nepatr­ně zhrbolacená, čistá.
Dužnina: Je nažloutlá, místy prozelenalá, křehká, středně zrnitá a šťavnatá. Chuť má sladce nakyslou (navinulou), málo aromatickou — buketní, prázdnější. Při přezrávání je nahořklá, jen průměrná.
Jádřinec: Je středně velký, cibulovitý. Doba zrání: Sklízí se v polovině září, v teplejších oblastech i dříve, poněvadž snadno před sklizní padá. Dozrává asi 14 dní po sklizni a vydrží do konce listopadu i déle.

Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Je velmi raná, celkově vysoká a téměř pravidelná. Střídavě plodí jen tehdy, jestliže se normální rytmus naruší zmrznutím květů.
Vhodné tvary a podnože: Pěstuje se jako čtvrtkmeny na podnožích M 11, M 2 a na semenáči na úrodných půdách na M 1, zákrsky na M 1, M 7 a M 4, vřetenovité zákrsky na M 4 a M 2 a jen pro speciální, krátkodobé výsadby na M 9- Velmi dobře snáší tvarování a všechny typy ovocných stěn.
Nároky na prostředí: Je méně náročná, daří se ve středních i vyšších chráněných polohách. Nejlépe jí vyhovují přiměřeně vlhké půdy. Suché půdy nesnáší.
Odolnost: Proti strupovitosti je odrůda ‚Oldenburgovo‘ středně až málo odolná, padlím trpí jen ojediněle. Proti mrazům je ve dřevě středně odolná, v květu středně odolná.
Schopnost k přepravě: Při sklizni se otlačuje, ale pokud nejsou otlačeniny zřejmé, nehnědnou a zráním se ztrácejí. V době konzumní zralosti ztěžuje manipulaci špinící se mastná slupka.

Celkové zhodnocení:
Přednosti: Raný nástup do plodnosti, velká úrodnost, malá náročnost na pěstitelskou péči, vhodnost pro intenzívní tvary.
Nedostatky: Průměrná chuť a předčasný opad plodů před sklizní, malá odolnost k strupovitosti a mastná slupka v době zrání.
Pěstitelské poznámky: Roste neurovnaně, a proto je nutný přísný výchovný řez. Udržovací řez zamě­řujeme na dodržení rovnováhy mezi plodným dřevem a růstovými výhony. Velmi dobře snáší středně hluboké až hluboké zmlazení plodného dřeva. Velmi důležité je stanovit optimální dobu sklizně a pak plody rychle sklidit. V současné době se u nás zkouší barevnější mutace této odrůdy. Hlavní znaky pro rozpoznání: Habitus koruny, barva a tvar výhonů, tvar a barva plodů, v době zralosti mastná slupka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *