Quinte

Původ: Odrůda kanadského původu. Pochází z křížení odrůd ‚Crimson Beauty‘ x ‚Red Melba‘ V ČR se pěstuje od r. 1985.

Vlastnosti stromu: Stromy vytvářejí široce rozložité až převislé, poněkud neuspořádané a řídké koruny. Intenzita růstu je středně silná. Větve mají omezený sklon k rozvětvování. Méně intenzívně obrůstají krátkým plodným obrostem a jsou nasazeny v tupějších úhlech.. Stromy kvetou raně a jsou dobrými opylovači.

Vlastnosti plodu: Plody jsou menší až středně velké (105 až 136 g). Tvar mají souměrně kulovitý až kulo-vitě protáhlý. Velikostně ani tvarově nejsou příliš vyrovnané. Slupka: Je hladká, slabě mastná, intenzívně modrofialově ojíněná. Základní barvu je zelenavě žlutá, krycí barva, která překrývá větší část povrchu plodu, je jasně červená, rozmytá. V krycí barvě jsou zřetelné drobnější bělavé tečky U prostornějších korun se zvyšuje podíl nedostatečně vybarvených plodů. Dužnina je velmi jemná, křehká. barvu má krémovou. Chuť je sladce navinulá, výrazně aromatická, celkově velmi dobrá.

Hospodářské vlastnosti:

Plodnost: Je raná (intenzívně plodí i na jednoletém dřevě), střední až velká a pravidelná.

Odolnost: Značně trpí strupovi-tostí, padlím málo. Má slabší sklon k monilióze plodů.

Tvar a podnož: Je vhodná pouze pro volnější prostorové tvary. Osvědčila se na podnoži M 9 ve tvaru volně rostoucích zákrsků. Při řidších sponech ji lze pěstovat i v kombinaci se všemi středně vzrůstnými odrůdami. Má poněkud vyšší požadavky na výchovný řez, protože vhodnou kombinací zkracovacího a prosvětlovacího řezu je nutno zapěstovat základ rovno-měrné, přiměřeně husté koruny. V pozdějších letech se řez omezuje jen na úměrné prosvětlování a na postupné zmlazování koruny

Doba zrání: Sklizňová zralost nastává, průměrně ve druhé polovině července. Plody však nedozrávají pravidelně. Pro optimál-ní zhodnocení celé úrody je vhodné plody sklízet postupně. Při opoždění sklizně dochází k opadu zralejších plodů. Konzumní zralost nastává ihned po sklizni a trvá 1-2 týdny.

Celkové zhodnocení: Velmi raná odrůda s kvalitními a vzhlednými plody, vhodná především do teplejších a sušších oblastí. Vyznačuje se pravidelnou dosti vysokou plodností. V chladnějších a vlhčích polohách vyžaduje chemickou ochranu proti strupovitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *