Clivia

 Clivia

Synonyma a cizí názvy: Původní název ‚Tafelspätfreude‘.

Původ a rozšíření: Odrůda ‚Clivia‘ vznikla křížením odrůd ‚Oldenburgovo‘ x ‚Coxova reneta‘ v Mün-chebergu v NDR

Vlastnosti stromu:
Vzrůst: Je zpočátku jen střední, později slábne a v plné plodnosti je velmi slabý.
Koruny: Jsou kulovité, menší, středně zahuštěné, velmi dobře obrůstají kratším plodným dřevem.
Výhony: Jsou středně tlusté až tlusté, rovné, středně kolénkovité. Barvu mají tmavě červenavě hnědou.
Pupeny: Jsou větší až velké, tupě kuželovité.
Listy: Jsou menší, okrouhle vejčité, široké. Barva čepele je světle zelená, matná, okraj je vroubkovaný až tupě pilovitý. Charakteristické je svinování listu nahoru do širokých žlábků.
Květy: Jsou malé až střední, miskovité. Korunní plátky jsou vespod růžové, jinak bílé, vzájemně se dotýkají. Poupata jsou kulovitá, intenzívně fialově červená.
Opylovací poměry: Je dobrým opylovačem. Kvete středně pozdně.
Vhodní opylovači: ‚Alkmene‘, ‚Dukát‘, ‚James Grieve‘, ‚Mac Intosh‘ a ‚Golden Delicious‘.

Vlastnosti plodu:
Plod: Je menší až střední, kulovitý až krátce komole kuželovitý, souměrný, téměř hladký. V kališní části jsou naznačena oblá žebra, táhnoucí se jen do jedné třetiny plodu. Tvarově je dosti vyrovnaný.
Slupka: Je hladká, pololesklá, později mírně mastná. Základní barvu má žlutou, krycí barva je tmavěji červená, líčko je červeně pruhované. Lenticely jsou dosti nápadné. V drsnějších podmínkách vytvářejí rzivá místa.
Stopka: Je spíše kratší, středně tlustá, světle šedohnědá. Stopečná jamka je pravidelná, mělčí, široká, obyčejně paprskovitě prorezivělá.
Kalich: Je uzavřený, menší. Kališní jamka je úzká, mělká, téměř povrchová, malá, jemně zhrbolaceně stáhnutá, obyčejně čistá.
Dužnina: Je málo nažloutlá, křehká, jemná. Chuť má sladkou, navinulou, dosti buketní, velmi dob­rou.
Jádřinec: Je středně velký, ředkvovitý. Doba zrání: Sklízí se v polovině října, dozrává v listopadu až v prosinci a vydrží do března i déle. Dobře se skladuje v chladírnách. Plody nevadnou.

Hospodářské vlastnosti:
Plodnost: Začíná velmi záhy, je hojná a pravidelná. Nasazuje po 2 —3 plodech z květenství a tvoří větší shluky.
Vhodné tvary a podnože: Pěstuje se jen v nižších tvarech — čtvrtkmenu na semenáči, M 11 a A2, zákrsku na M 11, M 1, M 2, na dobrých půdách na M 4, vřetenovitém zákrsku na M 2 a M 4. Je vhodná do hustých krátkodobých výsadeb a do všech typů ovocných stěn.
Nároky na prostředí: Nejvhodnější jsou střední až vyšší chráněné polohy s úrodnými středně vlhkými půdami. Ve vlhkých a dusíkem přehnojených půdách trpí plody hořkou skvrnitostí.
Odolnost: Proti strupovitosti je středně odolná, proti padlí, zvláště na listech, je málo odolná.
Schopnost k přepravě: Je dost dobrá.

Celkové zhodnocení:
Přednosti: Chuť dužniny, dobrá skladovatelnost, vhodnost pro intenzívní výsadby, úrodnost, slabý růst, brzký nástup do plodnosti, vysoká produkce na malý objem koruny.
Nedostatky: Drobnější plody, rychlé stárnutí stromů, malá odolnost proti padlí. Pěstitelské poznámky: Stromy záhy začínají plodit a velmi rychle stárnou a přestávají růst. Tato okolnost nutně vyžaduje zmlazovací řez, kterým upravujeme násadu květů. Redukci plodného dřeva děláme průklestem, zmlazujeme téměř každým rokem. Rychlý nástup do plodnosti se dá využít pro zakládání hustých krátkodobých výsadeb. Je vhodná pro malé zahrádky. Hlavní znaky pro rozpoznání: Typické výhony, tvar a barva listů, tvar a vybarvení plodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *